Titel

Partijkeuringen

Sinds de invoering van het Regeling Bodem kwaliteit (RBK) is het in Nederland niet meer toegestaan partijen grond te verplaatsen / elders her te gebruiken, zonder de kwaliteit ervan te kennen. In het besluit staat beschreven hoe partijen grond gekeurd moeten worden. Deze keuring wordt AP04-onderzoek genoemd.

Linge Milieu is gecertificeerd voor het uitvoeren van partijkeuringen, op basis van het protocol BRL 1000 'Monsterneming grond voor partijkeuringen'. Enkele aspecten uit dit protocol zijn:

  • keuring van grond is alleen noodzakelijk bij hergebruik buiten het perceel,
  • grond wordt ingedeeld in schoon (Achtergrondwaarde, Wonen of klasse Industrie,
  • maximale partijgrootte voor grond is 6.250 m3 of 10.000 ton,
  • vanaf 200 m3 is het interessant om partijen grond te keuren volgens de Regeling Bodem Kwaliteit.


Van veldwerk tot oplevering van het rapport is voor een complete AP04-keuring standaard 8 werkdagen nodig. Spoedanalyse is mogelijk vanaf 3 dagen. Meer over de Regeling Bodem Kwaliteit op